Coreblog
Coreblog

KMO-PORTEFEUILLE

VOOR WIE?

Ben je beoefenaar van een vrij beroep zoals logopedist, kinesist, psycholoog,… of een KMO dan kan je van de overheid een subsidie bij het volgen van bepaalde opleidingen. Ook zelfstandigen in bijberoep behoren tot deze groep.

WAT KOMT IN AANMERKING?

De coaching en trainingen die Corepower aanbiedt, komen voor deze subsidie in aanmerking.

 • Kleine ondernemingen = 40% subsidie
 • Middelgrote ondernemingen = 30% subsidie


Een voorbeeld:

De opleiding kost € 975 BTW inbegrepen. Het bedrag exclusief BTW is € 805,79.

De KMO-portefeuille betaalt € 322,32 in jouw plaats. Dit wil zeggen dat je zelf € 652,68 dient te betalen.

Berekening: 40% nettobedrag € 483,47 + € 169,21 BTW = €652,68.

KOMT U IN AANMERKING VOOR DE KMO-PORTEFEUILLE?

Zowel kleine als middelgrote KMO’s kunnen genieten van de KMO-portefeuille:


    1. WANNEER SPREKEN WE OVER EEN KLEINE KMO ?

 • Minder dan 50 werknemers
 • Jaaromzet van maximum 10 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van 10 miljoen euro.


    2. WANNEER SPREKEN WE OVER EEN MIDDELGROTE KMO?

 • Tussen 50 en 250 werknemers hebben
 • Jaaromzet van maximum 50 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van 43 miljoen euro

    3. WIE KAN GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE KMO-PORTEFEUILLE?

 • Grote ondernemingen die meer dan 250 werknemers hebben
 • Jaaromzet = meer dan 50 miljoen euro
 • Private ondernemingen die meer dan 25% gesubsidieerd worden door de overheid
 • Vzw’s
 • Overheidsdiensten

WELK BEDRAG KUNT U LATEN SUBSIDIËREN?

 • KLEINE KMO

Een kleine onderneming (zie hierboven) kan per kalenderjaar voor € 10 000 subsidies krijgen via de KMO-portefeuille door opleidingen te laten subsidiëren, het subsidiebedrag is gelijk aan 40 % van het opleidingsbedrag.


 • MIDDELGROTE KMO

Een middelgrote onderneming (zie hierboven) kan per kalenderjaar voor € 15 000 subsidies krijgen via de KMO-portefeuille door opleidingen te laten subsidiëren, het subsidiebedrag is gelijk aan 30% van het opleidingsbedrag


Het minimum projectbedrag is € 100.

MEER INFORMATIE

Meer informatie kan u terugvinden op www.kmo-portefeuille.be of belt u het gratis nummer 1700 of stuurt u een mailtje naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be

U kan uiteraard uw boekhouder hierin steeds om bijstand vragen.

Of bel het gratis infonummer van de Vlaamse overheid: 1700.


Het BTW-bedrag wordt niet betaald door de KMO-portefeuille

WAT IS HET ERKENNINGSNUMMER VAN COREPOWER?

Ons erkenningsnummer is DV.O230777. Dit nummer hebt u nodig bij de subsidieaanvraag.

Volg deze stappen om je KMO-subsidie aan te vragen:


 1. Schrijf je in voor een training of een coachingsessie bij Corepower.
  Je ontvangt van ons een overeenkomst voor de training of coachingsessie.
  Onderteken de overeenkomst en stuur deze terug aan Corepower.

 2. Aanvraag KMO-subsidie
  - Dien je voor het eerst een subsidieaanvraag in via de kmo-portefeuille?
  Registreer je onderneming op het online platform via www.kmo-portefeuille.be.
  Je krijgt toegang tot dit platform als je over de juiste gebruikersrechten beschikt na een identificatiecontrole met je elektronische identiteitskaart (e-ID), je federaal token, een beveiligingscode via app of een beveiligingscode via sms. Na identificatie kun je de ondernemingsgegevens beheren en een steunaanvraag indienen.

  - Heb je je onderneming geregistreerd?
  Vraag dan je subsidie aan op www.kmo-portefeuille.be door op ‘Nieuwe subsidie aanvragen’ te klikken in je portaal (ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding of de adviesverlening). De projectgegevens die je hiervoor nodig hebt vind je terug in de overeenkomst.
  De KMO-portefeuille geeft aan hoeveel zij subsidiëren en hoeveel je zelf dient te betalen. Stort je eigen bijdrage op de KMO-portefeuillerekening aan de hand van de gegevens die je ontvangt van de KMO-portefeuille.

 3. Volg de training, workshop of coachingsessie(s) bij Corepower

 4. Betaal je factuur
  Je ontvangt de factuur van Corepower. Betaal deze factuur (exclusief BTW) via je portaal van de KMO-portefeuille. Betaal de BTW en andere kosten die niet in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille rechtstreeks aan Corepower met de gestructureerde mededeling uit de factuur die je ontving van Corepower.

Hoe werkt de KMO-portefeuille?
Bekijk de stappen in
een duidelijke en korte video.

Wil je liever een geprinte versie?
Download dan onze
KMO-portefeuille informatiegids.

Bekijk gegevens
Uitverkocht