Coreblog
Coreblog

Hypnotherapie

Krijg weer grip op je leven en bevrijd jezelf van beperkende overtuigingen en hardnekkige patronen...

Waarmee kan ik terecht bij een hypnotherapeut?

Met hypnotherapie worden veel klachten verminderd of verholpen. De behandeling door artsen en medisch specialisten blijft voor tal van ziektes uiteraard van groot belang. Een greep uit de lijst van klachten, waarvan in de praktijk is gebleken, dat deze zinvol behandeld kunnen worden met hypnotherapie:


 • Bevrijden van beperkende overtuigingen en hardnekkig gedrag
 • Afleren van ongewenst gedrag (roken, nagelbijten, emo-eten,…) 
 • Afvallen (suikerverslaving, impulsief eten, overeten, niet neen kunnen zeggen,…)
 • Virtuele maagring (afvallen)
 • Angsten, fobieën
 • Burn out 
 • Concentratie- en geheugenproblemen
 • Depressieve gevoelens
 • Emotionele uitbarstingen
 • Inzicht krijgen in eigen mogelijkheden 
 • Nervositeit en spanning 
 • Pijnklachten
 • Psychosomatische klachten, bv. maag- en darmklachten, hyperventileren 
 • Seksuele problemen 
 • Slaapproblemen 
 • Stress 
 • Trainen van vaardigheden
 • Traumaverwerking
 • Versterken en/of ondersteunen van een genezingsproces 

Wat is hypnose?

Je bent vaker ‘onder hypnose’ dan je denkt! Bijvoorbeeld: als je dagdroomt, of misschien opgaat in die film of in dat boek. Een dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd. Prikkels van buitenaf zijn op dat moment even minder voelbaar. Je zet ze als het ware op een zijspoor. Dit type trance (hypnose) wordt gebruikt bij hypnotherapie. Je bent dan echt helemaal met je aandacht bij jezelf en de omgeving is minder belangrijk. Zo ontstaat ruimte om te werken aan de oplossing van het probleem waar je mee gekomen bent. Trance is een fase tussen waken en slapen. De diepte van de trance kan variëren, maar in de regel is deze dieper per keer dat je wordt gehypnotiseerd. Je komt daar doordat de hypnotherapeut je met suggesties daarheen begeleidt. In deze toestand komen er vaak beelden uit je onbewuste die je op het goede spoor van een oplossing brengen. Daarnaast krijgt je onderbewust, vaak in beeldtaal, van de therapeut suggesties die het probleem sterk kunnen verminderen of oplossen. 

Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance (oftewel hypnose) vormt de spil van deze therapie. Het onderbewustzijn beschikt over de unieke eigenschap om alle informatie, die via talloze kanalen dagelijks bij ons binnenkomt, te analyseren en van daaruit een gedrag of gewoonte te ontwikkelen. Hypnose is een wetenschappelijk onderbouwde manier om via aanvaardbare suggesties (en dus niet tegen iemands wil) veranderingen aan te brengen in dat gedrag en/of die gewoonte. Veel dagelijkse ongemakken, denk maar aan chronische pijnen, angsten en fobieën, stress, slaapstoornissen, verslavingen,… kunnen door middel van hypnotherapie worden verholpen. Hypnose is een doeltreffend en veilig instrument dat inwerkt op uw innerlijke kracht om zo uw doelen te bereiken en het beste in uzelf naar boven te halen.

Hoe werkt hypnotherapie?

In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoud je altijd de controle over jezelf. Je onderbewust leert weer beter met je bewuste kant samen te werken: De suggesties van de therapeut, vaak in beeldtaal geformuleerd, komen diep binnen in het onderbewuste. Hierdoor is radicale en positieve verandering mogelijk. Ook zal door de hypnotherapie zelf-sabotage in elke vorm sterk verminderen. 

Voor wie is hypnotherapie geschikt?

Hypnotherapie is zeer goed inzetbaar voor zowel volwassenen als voor kinderen. Bij sommige ziektebeelden echter is hypnotherapie niet geschikt. Zeer ernstige psychiatrische aandoeningen zijn een contra-indicatie om met hypnose te werken.

Hoe werkt een hypnotherapeut?

Er vindt eerst een intakegesprek plaats waarbij de cliënt de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie geeft. Naar aanleiding van de hulpvraag van de cliënt wordt een doelstelling voor de behandeling bepaald en wordt over de aanpak gesproken. De therapeut kan desgewenst met een behandelovereenkomst werken waarin de voorwaarden voor de samenwerking, de tariefstelling, eventueel de doelstelling en een inschatting van het aantal sessies wordt vastgelegd. Wij gaan er van uit dat een cliënt, in geval van lichamelijke klachten, een arts heeft geraadpleegd voordat de hypnotherapie van start gaat. Hypnotherapeuten zijn altijd bereid tot overleg met de behandelend arts. Dat overleg vindt uiteraard alleen plaats met goedkeuring van de cliënt.

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Is hypnotherapie gevaarlijk?

Neen, hypnotherapie is een veilige methode. Het is ook onmogelijk om onder hypnose, of daarna, je iets laten doen wat je niet zou willen. Daarom is de wil om aan je probleem te werken de belangrijkste factor om succesvol te zijn.

Welke technieken worden gebruikt bij hypnotherapie?

Er bestaan binnen de hypnotherapie veel trancetechnieken zoals regressie, reïncarnatie, NLP, imaginatie, autogene training, zelfhypnose, etc. Het effect van allerlei andere vormen van therapie kan worden versterkt wanneer dit wordt gecombineerd met therapeutische trance. Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.

Hoe lang duurt een hypnotherapiebehandeling?

Omdat hypnotherapie bij een grote verscheidenheid aan klachten toegepast wordt, is een exacte therapieduur in zijn algemeenheid niet aan te geven. Een lichte klacht, zonder ‘ernstige’ achtergronden kan in een paar sessies verholpen zijn, soms zelfs in één sessie. De behandelduur van ‘ernstige klachten’ kan langer duren. Wel is in dergelijke gevallen vaak spoedig een aanzienlijke verbetering merkbaar. 

Wat kost een hypnotherapiesessie?

Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur en kost € 125 (incl 21% BTW).

Wil je een afspraak vastleggen? Dat kan in deze agenda.


Deze hypnotherapiesessies bieden wij u aan:

Bevrijd jezelf van angsten en fobieën

Bevrijd jezelf van tics

Afvallen zonder honger

Stoppen met roken

Bevrijd jezelf van perfectionisme

Stoppen met nagelbijten

Personal Power Programma

Spirituele Ontwikkeling met (zelf)hypnose

Bevrijd jezelf van faalangst

Professioneel succes met (zelf)hypnose

Kinderen en hypnotherapie

Spirituele ontwikkeling met hypnose

Bekijk gegevens
Uitverkocht